Assessorament en comerç exterior

Els constants canvis en l’àmplia legislació duanera de la Unió Europea i dels múltiples països amb acords preferencials, provoquen que les empreses hagin de posseir una potent ajuda en matèria legislativa per acollir-se a les figures duaneres que més els beneficiï. Sile Customs Broker presta un ampli servei d’assessoria en comerç exterior que els serà de gran utilitat per optimitzar les seves operacions.

El personal de Sile Customs Broker està especialitzat en revisar, analitzar, planificar i gestionar les activitats duaneres dels nostres clients, prestant especial atenció a les possibilitats que ofereix la legislació duanera i les normes del comerç internacional.

Les àrees sobre les quals un impartit / exportador requereix assessorament i que ofereix Sile Customs Broker són les següents:

Classificació arancelaria

Totes les mercaderies requereixen una interpretació per poder classificar correctament a través del Codi duaner comunitari. El coneixement i experiència de Sile Customs Broker li ofereix la solució ràpida per poder conèixer per endavant quals seran els requisits bàsics d’importació o exportació, els aranzels i IVA aplicables, així com altres controls que haurà de superar l’operació. La correcta classificació de la mercaderia és vital per evitar sancions per part de l’AEAT i per poder conèixer exactament el cost de l’operació abans de la seva realització.

Valor a l’Aduana

El valor en duana és el valor emprat com a base per al càlcul dels aranzels i altres gravàmens a la importació. So correcta estipulació és bàsica per a determinar com s’han d’afegir diversos costos com el transport, drets, descomptes, comissions, etc. Una mala estipulació del valor pot repercutir en la viabilitat de l’operació o reduir els marges de benefici.

Origen de les mercaderies

Sile Customs Broker assessora sobre els beneficis als quals es pot acollir un importador sobre la base del país d’origen de la mercaderia. L’assessorem sobre els documents necessaris per gaudir del tracte especial i li gestionem els tràmits oportuns en el despatx de duanes. Per a aquesta tasca és indispensable el coneixement de la normativa duanera de la UE així com els convenis internacionals que manté amb diversos països.

Suport legal davant la AEAT

Des Sile Customs Broker li donem ple suport davant les inspeccions de mercaderia que requereixin les autoritats duaneres espanyoles, acompanyant els inspectors i defensant els interessos dels nostres clients en tots els ports i aeroports on treballem. També representem als clients davant els requeriments de documentació addicional que es requereixi i ajudem en la tramitació de recursos davant les diferents administracions involucrades en el comerç internacional.

Cal esmentar que el certificat OEA ens ha acreditat per part de l’AEAT com a empresa que presta especial atenció en la tramitació duanera, posant l’accent en la serietat i bona aplicació de la legislació. Els requeriments i inspeccions que requereixi l’AEAT de les operacions gestionades per la nostra empresa es beneficien d’especial atenció i agilitat per part dels inspectors.

Latest News

Please config your News Category from admin theme options.